Regulamin

Polityka prywatności.

Dane przekazywane podczas rejestracji są gromadzone przez naszą firmę i będą wykorzystywane jedynie do celów sprawnego realizowania zamówień.

Żadne dane a w szczególności dane osobowe, adresy kontaktowe oraz adresy e-mail nie zostaną przekazane osobie trzeciej.

Kontakt z użytkownikami serwisu odbywa się za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie według życzenia Klienta.

Użytkownik serwisu może w każdym momencie edytować swoje dane osobowe w zakresie umożliwiającym sprawne realizowanie zamówień.

Dane Użytkownika są zabezpieczone bezpiecznym szyfrowaniem SSL.

Regulamin Sklepu Internetowego bhpcd.pl

Wyłącznym właścicielem serwisu www.bhpcd.pl jest BHP Centrum Dystrybucji

 1. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników sieci Internet, chcących zakupić produkt lub usługę za pośrednictwem serwisu www.bhpcd.pl
 2. Użytkownik Internetu łącząc się z witryną o adresie www.bhpcd.pl jednoznacznie i bezwarunkowo wyraża zgodę na akceptację treści Regulaminu w/w serwisu.
 3. Zakupy w sklepie internetowym bhpcd.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie w walucie PLN oraz tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Serwis bhpcd.pl jest użytkowany przez Internautów bezpłatnie . Użytkownik płaci za nabywane towary i usługi oraz ponosi ewentualne koszty przesyłki, z wyjątkiem sytuacji traktowanych na odmiennych warunkach.
 6. Administrator serwisu bhpcd.pl ma prawo zablokowania dostępu Użytkownikowi, który: narusza prawo i dobre obyczaje, narusza postanowienia Regulaminu, wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
 7. Administrator dopuszcza chwilowe niefunkcjonowanie serwisu bhpcd.pl z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniana poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 10. bhpcd.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu użycia lub niemożności użycia produktów niezgodnie z ich instrukcją i zastosowaniem zalecanym przez producenta.
 11. bhpcd.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towarów ze sprzedaży w dowolnym czasie.
 12. bhpcd.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu,
  usterki w działaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których bhpcd.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, szczególnie za dokonane zamówienia, wybraną formę płatności, czy kosztów realizacji dostawy,
  utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od bhpcd.pl
  szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od niego.
 13. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu bhpcd.pl, jest dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą określoną w formularzu zamówienia lub na stronie logowania.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji bądź w formularzu zamówienia. Dane te mogą być wykorzystane dla celów marketingowych przez bhpcd.pl
 15. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych wiadomości od administratora serwisu bhpcd.pl.
 16. bhpcd.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz do żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 17. Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Dane: nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych; nie będą naruszały obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych; nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone oraz w stosunku do których użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy.
 18. bhpcd.pl  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niepełne lub błędne.
 19. Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem wiadomość potwierdzającą rejestrację zamówienia przez system sklepu bhpcd.pl
 20. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  W przypadku płatności przelewem na konto Bhp Centrum Dystrybucji w chwili otrzymania informacji o wpłynięciu środków na konto 98 1140 2004 0000 3602 7600 1329
  W przypadku płatności za pobraniem po wypełnieniu formularza/zamówienia.
 21. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie w podanych przez klienta ilościach. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
 22. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia produktu Klientowi, poprzez zwrot produktu w stanie niezmienionym (produkt nie może nosić śladów używania, czyli nie może być otworzony, próbowany, uszkodzony, czy też bez oryginalnego opakowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu. W celu dokonania zwrotu produktu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym, e-mail:bhpcd@wp.pl , Tel +48 731 063 500. Produkt musi być odesłany na koszt kupującego niezwłocznie (wraz z otrzymanym dokumentem zakupu) w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie) na adres BHP Centrum Dysrtybucji 85-237 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 27 Pieniądze zostaną zwrócone przelewem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 23. Termin realizacji zamówienia zależy przede wszystkim od dostępności zamawianego towaru w dniu złożenia zamówienia, oraz od wyboru metody płatności i sposobu dostawy. O dostępności towaru, oraz o przypuszczalnym termnie realizacji kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadmości e-mail w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. W przypadku kiedy zamowienie zostanie złożone poza godzinami pracy serwisu o którym mowa w pkt. 35 regulaminu a czas 24 godzin pozostanie w dalszym ciągu w obrębie dni wolnych od pracy, wiadomość o dostępności zostanie wysłana niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.
 24. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT . Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, a klient poda NIP i wszystkie niezbędne dane.
 25. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 26. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 27. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem bhpcd@wp.pl i otrzymanie potwierdzenia anulowania zamówienia.
 28. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 29. Wszystkie ceny są cenami netto w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
 30. Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 31. Treści zawarte w serwisie bhpcd.pl są jak najbardziej zgodne z prawdą.
 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 33. O gwarancjach, reklamacjach, transporcie czytaj na stosownych podstronach.
 34. Promocje jakie udziela bhp centrum dystrybucji nie łączą się ze sobą, chyba że informacja promocyjna mówi inaczej.
 35. Godziny pracy serwisu: od pn. do pt. 8.00-16.00. soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako dni wolne w których działania serwisu zostają czasowo zawieszone.

 

Płatności i dostawa

 1. Odbiór osobisty
  Serdecznie zapraszamy do osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie serwisu www.bhpcd.pl. w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 27 Odbiór towaru możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.00. Jednocześnie możemy zapewnić Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się sprawnie 
  i bezproblemowo.
 2. Płatność za pobraniem
  Zapłata za towar następuje w chwili odbioru paczki. W momencie wysyłki Pocztą Polską płatności za przesyłkę dokonują Państwo u listonosza lub w punkcie pocztowym. Natomiast w momencie przesyłki kurierskiej płatności dokonują Państwo u kuriera.
  Z tej formy płatności można skorzystać przy zamówieniach o łacznej wartości nie przekraczającej 500 złotych. W przypadku zamówień o większej wartości prosimy skorzystać z innej formy zapłaty, czyli z płatości przelewem tradycyjnym (nr konta: 98 1140 2004 0000 3602 7600 1329) lub skorzystać z formy szybkich płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl