Podstawa prawna

  • Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych

  • Właścicielem witryny znajdującej się pod adresem www.bhpcd.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CENTRUM DYSTRYBUCJI BHP MARCIN JANKIEWICZ z siedzibą: ul. Grunwaldzka 23, 85-239 Bydgoszcz, e-mail: biuro@bhpcd.pl, tel. +48 503 560 899, NIP: 9670668503.

Cel zbierania danych osobowych

  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, w celu przetwarzania zamówień Internetowych oraz w celach marketingowych. Administrator danych osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest przetwarzanie zamówień online dokonanych za pośrednictwem strony Internetowej www.bhpcd.pl oraz analiza odwiedzin użytkowników na stronie Internetowej znajdującej się pod adresem www.bhpcd.pl.

Narzędzia analityczne, w których wykorzystujemy dane osobowe

  • Korzystając ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem www.bhpcd.pl, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CENTRUM DYSTRYBUCJI BHP MARCIN JANKIEWICZ z siedzibą: ul. Grunwaldzka 23, 85-239 Bydgoszcz w celu marketingowym oraz w celu przetwarzania zamówień Internetowych (w przypadku zakupów online dokonanych za pośrednictwem strony Internetowej www.bhpcd.pl). Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.

Czas przetwarzania danych osobowych

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pół roku do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa użytkownika

  • Jako użytkownik korzystający ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem www.bhpcd.pl masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook oraz w celu przetwarzania zamówień Internetowych (w przypadku zakupów online dokonanych za pośrednictwem strony Internetowej www.bhpcd.pl). W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień swojej przeglądarki.